דרכי פעולה

קו משווה פועלת כדי לשנות את המציאות בשטח, ולהוות ממשק ידידותי ומקצועי בין המעסיקים לאקדמאים הערבים בישראל. לשם כך פותחו ערוצי פעולה במגוון תחומים, הן בקרב המועמדים והן בקרב המעסיקים כדי להגיע למימוש הלכה למעשה של מטרות העמותה.

פעילויות עיקריות:

  • הקמת מאגר ארצי ממוחשב של מועמדים מוכשרים, אקדמאים ערבים, למגוון המשרות.
  • הפעלת מרכז השמות ארצי ממוחשב.
  • התאמת מועמדים מתאימים – על בסיס כישורים בלבד – למשרות המבוקשות.
  • הפעלת סדנאות הכנה רב תרבותיות למקום העבודה.
  • תכנון תהליכים אסטרטגיים בעסקים לגיוון סביבת העבודה  .(DIVERSITY)
  • גיבוש קבוצות ייעוץ מעורבות –   .STAKEHOLDERS DIALOG
  • ליווי המעסיקים והמועסקים וייעוץ בהתאם לנדרש.
  • הכשרות והדרכות משלימות בתאום עם המעסיק ועל בסיס צרכיו.
  • הכשרה, העצמה, הכנה, ליווי ותהליכי מנטורינג למועמדים-סטודנטים ואקדמאים ערבים.
  • הפעלת כלים תקשורתיים ואחרים לשינוי עמדות וקידום מודעות בתחום.