תומכי העמותה

תודותינו לתומכי העמותה:

קרן לאוטמן
קרן לנדא
פדרציית ניו-יורק
Social Venture Fund

The Klarman Family Foundation

Fohs Foundation

The Russell Berrie Foundation

England Foundation

MEPI

The Rayne Foundation