תומכי העמותה

תודותינו לתומכי העמותה:

קרן לאוטמן

קרן לנדא

פדרציית ניו-יורק
תב"ת/ג'וינט

UJC

Social Venture Fund

The Klarman Family Foundation

Fohs Foundation

The Russell Berrie Foundation

Ness Foundation

The Jacob and Hilda Blaustein Foundation

The Alfred and Isabel Bader Foundation

England Foundation

The Rayne Foundation

The Leichtag Foundation

MEPI -The U.S Middle East Partnership Initiative - בשנת 2014 התקבלו 75,047 ₪ עבור תמיכה במספר פרוייקטים. על העמותה להגיש דיווח מילולי וכספי מידי כל רבעון

Joseph And Harvey Meyerhoff Family Charitable Funds

Bernstein Foundation