עבודה למגזר הערבי

סקרים שנערכו לאחרונה מעידים כי מצבם התעסוקתי של אקדמאים ערבים קשה מזה של אקדמאים יהודים, הן מבחינת שיעור התעסוקה והן מבחינת ההזדמנויות הפתוחות בפניהם. על מנת להביא לשיפור המצב מסייעת עמותת קו משווה בסיוע למציאת עבודה לערבים אקדמאים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה

מהי עמותת קו משווה

עמותת קו משווה הוקמה במטרה לשלב אקדמאים ערבים במקצוע המתאים לכישוריהם, תחומי עניינם, ניסיונם והכשרתם. זאת, לאור ההבנה כי שילובם של אקדמאים ערבים במשק הישראלי הינו חיוני מבחינות רבות. שילוב נאות ושוויוני של העובדים תורם למשק בכללותו, לתחושת השייכות של החברה הערבית, למרקם הרב-תרבותי של ישראל, וכמובן גם לאקדמאים עצמם. בעמותה חברים בעלי תפקידים בכירים במשק, יהודים וערבים כאחד, המאמינים בזכות לשוויון תעסוקתי וביכולתם לשפר את מצבם התעסוקתי של אקדמאים ערבים.

כיצד מסייעת העמותה למועמדים

עמותת קו משווה פועלת בערוצים רבים על מנת לסייע לאקדמאים ערבים למצוא מקום תעסוקה הולם. ראשית, העמותה מקיימת קשרים רציפים עם גופים עסקיים וציבוריים, ומסייעת באופן פעיל ליצירת הקשרים בין מועמדים למקומות התעסוקה. זאת בין היתר באמצעות הכשרות והדרכות משלימות בתחום התעסוקתי, הנעשות בתיאום עם המעסיקים ולפי צרכיהם. כמו כן, העמותה מסייעת למועמדים עצמם בעזרת סדנאות רב-תרבותיות, מערך הכשרה לקראת קבלה לעבודה, וליווי אישי של מועמדים בתחילת דרכם במקום העבודה. בנוסף על כך, העמותה פועלת להקמת מאגר מידע ממוחשב של משרות מתאימות לאקדמאים, ובונה מאגר ארצי של מועמדים בעלי הכשרה מתאימה למשרות. יש לציין כי עמותת קו משווה אף פועלת באופן נמרץ לקידום המודעות ולשינוי תפיסות באשר לשילובם של אקדמאים ערבים במשק הישראלי, וזאת דרך כלי התקשורת, כנסים וימי עיון. 

שיתופי פעולה מגוונים למציאת עבודה לערבים

עמותת קו משווה פועלת מזה 6 שנים להגדלת שיעור האקדמאים מהמגזר הערבי. על כן, העמותה משתפת פעולה עם מספר גופים מרכזיים, ביניהם משרד ראש הממשלה, הרשת לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי הדרוזי והצ'רקסי, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטאות בר אילן, תל אביב וחיפה, וכן מכללות רבות בכל רחבי הארץ. בנוסף, העמותה מצויה בקשרים הדוקים עם "תוכנית מענטק" אשר מטרתה לסייע בשילובם של אקדמאים ערבים בתעשיית ההיי-טק. כמו כן, לאחרונה נבנה מודל חדש המבוסס על שיתוף פעולה עם חברות השמה מובילות, הכולל ליווי קרוב בהטמעת עובדים מטעם חברות ההשמה, לצד הנחייה מקצועית של צוות העמותה.