ייעוץ תעסוקתי חינם

עמותת קו משווה מעמידה לרשותכם ייעוץ תעסוקתי חינם אשר יעזור לכם להבטיח מסלול מקצוע או קריירה בעבורכם. היעזרו בכלים ובשירותים שאנו מציעים, כדי למצות את יכולתכם.

ייעוץ תעסוקתי חינם – הזדמנות איכותית ושווה לכולם

ייעוץ תעסוקתי איכותי עשוי להיות ההבדל שבין קריירה פורחת לבין דשדוש במקום מבחינה כלכלית. עמותת קו משווה מציעה ייעוץ תעסוקתי חינם לצעירים ערבים המעוניינים לקחת את גורלם בידם ולצאת לדרך כלכלית מוצלחת וקונסטרוקטיבית.

למה ייעוץ תעסוקתי חינם כל כך חשוב?

כל אזרח בישראל זכאי לקבלת ייעוץ תעסוקתי חינם שהמדינה מעמידה לרשותו בלשכות העבודה האזוריות. ואולם מטבע הדברים עניינם של רוב הפונים אליהן הוא למצות את הזכויות שלהם על פי חוק הרבה יותר מאשר לקבל ייעוץ כאמור. גם אנשי המקצוע במקום ידם קצרה מלהושיע הן משום מיעוט האפשרויות העומדות לרשותם והן משום העובדה שהם צריכים בראש וראשונה להעניק טיפול למספר רב של דורשי עבודה. לפיכך הם מתרכזים בהשמה הרבה יותר מאשר בייעוץ.

לעומת אלה, חברות פרטיות המעניקות ייעוץ תעסוקתי איכותי ויעיל עושות זאת בתמורה לתשלום המהווה מעמסה על מקבל הייעוץ. מעבר לכך מתרכזות גם חברות אלה בהשמה ומלכתחילה מסננות את המועמדים על פי השכלה ויכולות. עמותת קו משווה הינה עמותה העוסקת במתן ייעוץ תעסוקתי חינם בלא העדפות ובלא פניות כאשר ההתייחסות הינה אך ורק ליכולות ולכישורים של מקבל הייעוץ ולהשכלה שלו. המטרה העיקרית של הייעוץ הינה ליצור את נקודת המפגש הטובה ביותר בין האינטרסים של מעסיקים פוטנציאליים מחד גיסא ליכולות, להשכלה ולהעדפות של מקבל הייעוץ מאידך.

מה כולל ייעוץ תעסוקתי חינם בעמותת קו משווה?

הייעוץ כולל בדיקה של תחומי עיסוק אפשריים הפתוחים בפני המועמד בהתחשב בנתונים האישיים כפי שהוצגו לעיל, יחד עם חיזוק היכולות בשלבים השונים של הליך חיפוש העבודה: כתיבת קורות חיים המשקפים בצורה מיטבית את כל מה שצריך, הכנה לראיונות עבודה ו/או למפגשים שונים שיוזמים מעסיקים שהמועמד יזומן אליהם.

ייעוץ תעסוקתי חינם כפי שהוא ניתן על ידי עמותת קו משווה מגדיל בצורה ניכרת את הסיכויים של המועמד להתקבל למקום עבודה איכותי יותר שבו יבואו לידי ביטוי הכישורים והיכולות שלו. לעיתים ההבדל בין שני מועמדים איננו נעוץ בהשכלה, ביכולות או בשום דבר אחר למעט האינטראקציה שיוצר המועמד עם אנשי המקצוע הבוחנים אותו. הכנה מיטבית הינה, לפיכך, הדבר הטוב ביותר שכדאי לעשות.

כתובתינו - בית התאחדות התעשיינים, רחוב המרד 29, ת.ד. 50176, תל אביב, 61501 טלפון - 03-7793133