שירות לעסקים

קו משווה מציעה לך, המעסיק, שירות לעסקים בדמות סדנאות והרצאות בתחום הגיוון ורב התרבותיות.

סדנת ניהול צוות רב תרבותי
סדנא ייחודית למנהלים ועובדים בצוותים רב תרבותיים. מטרת הסדנא להקנות ידע וכלים לניתוח וניהול שונות בין – תרבותית בצוותים רב תרבותיים בהקשר הישראלי. הסדנא נערכת בשיתוף עם עמותת מבט מודעות – בחברה רב תרבותית.

 • אפיון מרכיבי זהות אישית ניהולית בפרספקטיבה תרבותית
 • למידת מודל נטיות תרבותיות – קטגוריות של שוֹנוּת בתפיסה ובהתנהגות 
 • סימולציות והתנסות ב – case studies של ניהול חוצה תרבויות בהקשר הישראלי
 • ניתוח מימדים בין – תרבותיים של אירועים וקונפליקטים 
 • בניית תוכנית פעולה אישית לניהול רב תרבותי

 

סדנת ראיון רב תרבותי
סדנא אינטראקטיבית ייחודית למנהלי/ות מש"א, גיוס ומנהלים מראיינים שמטרתה הקניית כלים ומיומנויות לביצוע ראיון הוגן תרבותית.

נושאי הסדנא:

 • פערים בין התרבויות והשתקפותם בראיון עבודה
 • התייחסות לקורות החיים – דגשים וקווים מנחים 
 • שאלות מוטות תרבותית
 • ראיון תקף והוגן תרבותית – הכנה 

עלון מידע למיונים רב תרבותיים - לקריאה: כאן

 

סדנת ליווי הארגון בקליטת העובד הערבי
סדנא אינטראקטיבית יעודית למנהלי צוותים מגוונים ומנהלים העתידים לקלוט עובד/ים ערבי/ם. מטרת הסדנא הקניית ידע, כלים ופתרון דילמות ניהוליות הנוגעות
לקליטה ושילוב אפקטיביים של עובדים ערבים בארגון.

 • העמקת המודעות, ההבנה והרגישות הנדרשים בקליטת עובד ערבי חדש 
 • תהליך הקליטה – אבולוציה של עובד חדש 
 • תפיסת תפקיד המנהל/ת בתהליך קליטת העובד/ת
 • התנהגויות, חסמים ופערים בהתנהלות עובדים ערבים בתהליכי מחזור חיי העובד 
 • דילמות ניהוליות בשלבי מחזור חיי העובד – דיאלוג בין עמיתים 

 

הרצאת Diversity
הרצאה קצרה למנהלים ואנשי מש"א שמטרתה חשיפה לנושא ה – diversity וחשיבותו מבחינה עסקית, חברתית, כלכלית.
הרצאות לפורומי מנהלים, פורום מש"א בנושא גיוון (diversity), התועלות העסקיות בבסיס הגיוון, תמונת מצב אוכלוסיות מגוונות בישראל, האתגרים בקידום הגיוון ו case studies של חברות עסקיות מקדמות גיוון.

 

מפגש קשת הגיוון בישראל
מפגש סדנאי שמטרתו חשיפה והכרות עם קבוצות אוכלוסיה מגוונות בישראל.
במסגרת המפגש נפגשים מנהלים ואנשי מש"א עם נציגי קבוצות אוכלוסיה מגוונות בישראל, נחשפים למאפיינים ייחודיים, לתועלות ולאתגרים המאפיינים את האוכלוסיות. המפגש נערך בשיתוף עם הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה.

 

יעוץ וליווי אישי
יעוץ ארגוני וליווי אישי למנהלי מש"א ומנהלים מקצועיים בתהליך הגיוס, הקליטה והשימור של עובדים ערבים.

כתובתינו - בית התאחדות התעשיינים, רחוב המרד 29, ת.ד. 50176, תל אביב, 61501 טלפון - 03-7793133