מנהגים וטקסים

מדריך למנהלים, אנשי משאבי אנוש ועמיתים בעבודה על מנהגים וטקסים בחברה הערבית

מנהגי אבלות בחברה הערבית לקריאה הקישו כאן