שירותי השמה

מזה 4 שנים שקו משווה פועלת למען יצירת שוויון הזדמנויות בשוק העבודה והגדלה משמעותית של מספר האקדמאים הערבים המשולבים בעסקים בתפקידים ההולמים את כישוריהם.
במסגרת פעילותינו, אנו עוסקים באופן מתמיד בשיפור תהליכי העבודה והשרות שאנו נותנים ללקוחותינו – העסקים והמועמדים כאחד.
מאחר ומטרתנו לפעול למען חברה שוויונית, שבה כל אחד זכאי להשתלב בתחום לימודיו בהתאם ליכולותיו וכישוריו, בנינו מודל עבודה חדש בשיתוף מספר חברות השמה מובילות.
מודל עבודה זה יכלול הטמעת החלק התפעולי של מרכז ההשמות בחברות ההשמה תוך  ליווי שוטף, הנחייה והדרכה מקצועית של צוות קו משווה.
בפועל, קו משווה תמשיך לאתר המועמדים ואילו הקשר עמם והפנייתם למשרות ייעשה ע"י חברות ההשמה, כאשר צוות קו משווה ימשיך ללוות את המועמדים בהכנתם לקראת תהליך המיון בארגונים.
בימים אלו ממש אנו יוצאים לדרך החדשה בפיילוט בשיתוף "חבר הון אנושי" ו"מנפאואר",
מתכננים להרחיב את שיתופי הפעולה בתחום לחברות השמה נוספות.
קו משווה תמשיך להוות גוף ידע מקצועי ומומחה לענייני DIVERSITY וכל הנוגע להעסקת אקדמאים ערבים.