תכנית התיכונים - קו משווה

תוכנית התיכונים

תכנית התיכונים פותחה על ידי צוות מומחים ונהנית מתמיכת משרד החינוך.

הצורך לתכנית בא על רקע האינפורמציה החלקית, והעדר הכוונה מתאימה לקראת הלימודים והתעסוקה, שגורמים לתלמיד הערבי נזק עצום בסיכוייו להיות אקדמאי מבוקש ושווה זכויות בשוק העסקים הישראלי. לשם כך קו משווה הקימה מערך שלם, שבמסגרתו הוכשרו מורים ומנחים מצטיינים שיעבירו את התכנית התיכונים ובה יכוונו את התלמידים לתכנון מסלול קריירה.

הצורך והפתרון

הצורך: חשיפת הנוער הערבי ערב סיום התיכון לכל האינפורמציה הנדרשת כדי:

 • לבחור מקצוע לימוד לאחר שיקולים המשלבים נטיות לב, יכולות, ומודעות לצרכי שוק התעסוקה.
 • להבין את מושג הקריירה, את הצורך בתכנון מסלול קריירה ולהתייחס לבחירת התחום והמוסד הלימודים כשלב משמעותי ביותר במסלול.   .
 • להבין שדווקא על רקע החסמים בשוק העסקים הם נדרשים למצוינות ולא לוויתור. לפגוש מודלים שהצליחו על מנת להמחיש שזה אפשרי.
 • לקבל עובדות ונתונים על: מוסדות מבוקשים, מקצועות העתיד,  דרישות המעסיקים וכיו"ב.
 • להכיר את התרבות האקדמית והעסקית, שבה הם רוצים להשתלב, ואת 'כללי המשחק' לתהליך השתלבות שבסופו – תעסוקה הולמת.

הפתרון: תכנית להכוון קריירה לתיכונים:

 • פותח קורס לתיכונים הכולל ערכת הדרכה שתחולק לתלמידים כדי שישתפו את הוריהם.
 • הוכשרו מנחים/מורים מצטיינים מובטלים או במשרה חלקית  שיעבירו התכנית בתיכונים.
 • שולבו עסקים/אנשי עסקים בתכנית כחלק מהתנדבותם בחברה הערבית.
 • התקיים פיילוט ב 3 בתי ספר – בתאום עם מנהלי בתי הספר.
 • על בסיס תכנית ההערכה המעצבת שליוותה הפיילוט – הוסקו מסקנות, עודכנו התוכניות והורחב היישום בבתי הספר.
 • נערך מעקב ארוך טווח אחרי הבוגרים לצורכי למידה, הערכה ומדידה.
 • קו משווה תמשיך להיות מקור הידע, ההכשרה , העדכון והתמיכה למכשירים בשטח- לרבות פיתוח ערכות ההכשרה שיתעדכנו מדי תקופה.
 • קבוצת המדריכים תוכל להתרחב תמידית בהתאם לצורך ולתקציב.

המטרות

המטרות והתוצאות הרצויות:

1. עלייה בכמות הסטודנטים הפונים למקצועות מבוקשים בשוק העסקים הישראלי.

המדד: ניתן למדידה לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתוני המוסדות האקדמיים (1) יותר הלימה למקצועות נדרשים (2) פיזור גדול יותר של תחומי לימוד.

2. ירידה בכמות הסטודנטים הנושרים בשנים הראשונות או כאלו הפונים להוראה מתוך וויתור וחוסר אמון בסיכויי השתלבות בשוק העסקים.

המדד: ניתן למדידה לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתוני המוסדות האקדמיים.

3. שיפור בהישגי הסטודנטים החל משנת הלימודים הראשונה.

המדד: ניתן למדידה בשאלונים מדגמיים במוסדות אקדמיים.

4. עלייה במספר הסטודנטים הלומדים במוסדות מבוקשים ע"י השוק.

המדד: ניתן למדידה בסקר מוסדות .

5. עלייה באיכות המועמדים האקדמאיים היוצאים לשוק העסקים.

המדד: מדגם כמות ואיכות של קו משווה.

6. עלייה באחוזי שילוב האקדמאים הערבים בשוק העסקים הישראלי.

המדד: מדגם כמותי של קו משווה .

סקר ארצי לגבי תעסוקת אקדמאים ערבים בשת"פ משרד התמ"ת  (מתגבש כעת)

7. עליה בתחושת הביטחון והמסוגלות להשתלב בתעסוקה הולמת, כתחליף לתחושת התסכול והנחיתות הקיימת כיום.

המדד: שאלון לדיווח עצמי.

8. עליה בדפוסי בחירה מושכלים ואישיים על בסיס מידע לעומת בחירה עמומה בעיקר על בסיס לחצים סביבתיים

המדד: שאלון לדיווח עצמי.

ליבת התכנית

רציונל התכנית:

הרציונל מתבסס על שלשת "הסלים" הדרושים להצלחתו של התלמיד הערבי עם סיום לימודיו:

סל אישי: פיתוח מודעות – היכרות עם עצמי, בחירת כיוון, תכנון עתיד, בניית החלום התעסוקתי, התפתחות והעצמה אישית.

סל ידע: מפגש בין תרבויות, היכרות עם האקדמיה – מוסדות אקדמיים, דרישות האקדמיה, היכרות עם שוק התעסוקה – כללי משחק בשוק, טיפים להשתלבות נכונה ולבניית קריירה בעולם העסקי של היום.

סל כלים: מימוש החלום התעסוקתי, הכנה ללימודים אקדמיים, היכרות עם גורמים מהאקדמיה ומהשטח – סיפורי הצלחה, סיורים בארגונים, הכנה לקראת תעסוקה.

התפיסה ההתנהגותית הפרקטית עומדת ביסוד התכנית ובאה לביטוי בהסקת מסקנות יישומיות, התנהגותיות בכל מפגש.

מה נעשה עד עכשיו?

באוקטובר 2011 בוצעה התכנית ב 20 בתי ספר בכל רחבי הארץ ובינואר 2012 בעוד  5 בתי ספר.

מאוקטובר 2012 עד מרץ 2013 מתוכננים עוד 50 בתי ספר.

תכנית התיכונים היא מיזם משותף של קו משווה והרשות לפיתוח כלכלי במגזר ערבי דרוזי וצ'רקסי בשיתוף עם משרד החינוך.

 

מכתב תודה

2016 brudtärna klänning varm röd färg. Representerande festlig mening, först infört en söta röda brudtärna klänningar, klänning version av design, Bra spetsklänning

Mini-stil spets kort stycke Bra tutu midja dimensionerad rosett dekoration, sexig, charmig men liten kvinna vacker, naturlig midja, dolt fett, mer smal midja. .