יום עיון לרכזי הכוון תעסוקתי

בחמישי האחרון (25/2/16) ערכנו, במשרדינו בחיפה, יום עיון לרכזי ורכזות ההכוון התעסוקתי מהמוסדות האקדמיים ברחבי הארץ.
"מרכז קריירה" של קו משווה עובר תהליך הטמעה באקדמיות. המרכז נחל הצלחה גדולה ועל כן הוא עובר לתפעול שוטף של כל אקדמיה ואקדמיה כאשר קו משווה תמשיך ללוות ולתמוך בכל עניין שיידרש. התפעול יעשה על ידי הרכזים והרכזות המיוחדים שנבחרו לתפקיד והם יהיו אמונים על הפעלת "מרכז קריירה" ביחידה להכוון תעסוקתי שבכל אקדמיה.
מנחי המפגש דני גל, המנכ"ל שלנו וסעיד דיאבאת, יועץ מרכז קריירה, נתנו לרכזים כלים רבים לתכנון קורסי קריירה ותפעול שוטף של המרכז. נערכו גם דיונים רבים ועלו סוגיות שונות כיצד יש לסייע ולהקנות כלים ומיומנויות המסייעים לאקדמאי הערבי להשתלב בשוק העבודה.
בסיום המפגש הביעו הרכזים את שביעות רצונם הרבה וציינו כי המפגש נתן להם כלים רבים. עוד הם ציינו כי מפגש עם רכזים ורכזות מאקדמיות אחרות חשוב במיוחד לטובת החלפת רעיונות בין עמיתים והעשרת הידע.
IMG_6232 (1)
IMG_6241 (1)
IMG_6248
IMG_6247