סדנאות ראיון רב תרבותי במשרד המשפטים

 

במסגרת מאמצי משרד המשפטים לקידום ייצוג הולם ושילוב אקדמאים ערבים במשרות התמחות התקיימו סדנאות ראיון רב תרבותי עבור מנהלים מגייסים בפרקליטויות ברחבי הארץ.

בסדנא נחשפו המנהלים למושג גיוון, שמעו סקירה על החברה הערבית, דנו בהטיות בשאלות הראיון הסטנדרטי למדו עקרונות והתנסו בבניית ראיון הוגן תרבותית.

 

Dep of Justice

 

עו"ד אמי פלמור