סדנה במשרד המשפטים

כחלק מתכנית העבודה לשנת 2016, שמה לה פרקליטות המדינה כיעד את הגדלת מספר המתמחים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית שתגייס לשורותיה.

כחלק מהתכנית עברו הפרקליטים הממונים על ראיונות מתמחים, סדנאות מיוחדות בשיתוף עמותת Kav Mashve – كاف مشفيه – קו משווה. מטרת הסדנאות היא הקניית כלים ומיומנויות לביצוע ראיונות רב-תרבותיים.

פעילות זו היא חלק מפעילות כלל משרדית אותה מובילה מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, לקידום שילובם של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.

 

סדנה משרד המשפטים1

 

סדנה משרד המשפטים2